cere rugăciune

Membrii aliaţi

CINE SUNT MEMBRII ALIAŢI?

Membrii aliaţi sunt aceia care, odată ce au asumat Angajamentul de Alianţă, se angajează:

– să-şi dăruiască viaţa Domnului, participând pe deplin la viaţa Comunităţii;

– să fie fideli şi să trăiască cele «patru promisiuni»: Sărăcie, Iertare Permanentă, Construirea  Iubirii, Slujire;

– să participe zilnic la celebrarea Sfintei Liturghii;

– să-şi ia săptămânal un timp de o oră de adoraţie euharistică personală;

– să dedice zilnic timp suficient pentru rugăciunea personală, Liturgia Orelor şi meditarea Cuvântului lui Dumnezeu;

– să recurgă cu regularitate la Sacramentul Spovezii;

– să împărtăşească propria viaţă cu fraţii şi surorile Comunităţii;

– să dea lunar zeciuiala, ca prinos oferit Domnului din munca proprie;

– să participe, după propriile carisme, la activităţile Comunităţii, slujind în ministerele pe care aceasta le propune;

– să trăiască îndrumarea spirituală în Comunitate;

– să accepte ministerul Responsabililor.

Alianţa este un angajament liber şi conştient care implică acceptarea vieţii Comunităţii, recunoaşterea chemării de a face parte din Comunitate într-un mod stabil, disponibilitatea împărtăşirii propriei vieţi şi acceptarea explicită a Statutului şi a Regulamentului.

Alianţa cu Domnul în Comunitatea Magnificat este o chemare, adică un plan pe care Dumnezeu îl are cu persoana respectivă, chemată de Dumnezeu să trăiască în lume, în Biserică şi în Comunitate un anumit stil de viaţă. Prin urmare, cel care se simte chemat de Domnul să-şi asume un astfel de angajament are nevoie să se pregătească parcurgând un drum special de formare şi de discernământ, numit noviciat. După perioada de formare şi asumarea Angajamentului de Alianţă, membrii aliaţi parcurg un drum de formare permanentă şi de împărtăşire a vieţii, întâlnindu-se săptămânal pentru rugăciune şi formare în Cenacole.

Angajamentul de Alianţă este reînnoit în fiecare an, atât în scris cât şi verbal în faţa Arhiepiscopului de Perugia – Ordinarius locis al Comunităţii – şi a altor episcopi, în cadrul unei celebrări liturgice solemne, cu ocazia Întâlnirii Internaționale a Comunităţii Magnificat organizată în fiecare an în Italia.

MEMBRI ALIAŢI AI FRATERNITĂŢILOR DIN ROMÂNIA

Fraternitatea Data Alianţei Număr de persoane Album foto Liste nominale
„Misericordia” din Bucureşti 5 ianuarie 2009 4 Vezi foto Fişier PDF
(acces privat)
5 ianuarie 2010 2 Vezi foto
7 ianuarie 2012 5 Vezi foto
„Shalom” din Bacău 7 ianuarie 2012 7 Vezi foto Fişier PDF
(acces privat)
Râmnicu-Vâlcea ianuarie 2016 7 Vezi foto Fișier PDF (acces privat)
„Betleem” Popești-Leordeni ianuarie 2017 4 Vezi foto Fișier PDF (acces privat)
Alba Iulia 8 decembrie 2018 8 Vezi foto Fișier PDF (acces privat)