cere rugăciune

Structura

Comunitatea Magnificat este condusă de către Responsabilii Generali în frunte cu un Moderator General, aleşi pentru un mandat de trei ani, ajutaţi la rândul lor de un Consiliu general. Consiliul general şi Responsabilii Generali sunt aleşi în Capitolul Bătrânilor, „bătrânii” fiind membrii recunoscuţi de către Comunitate „drept păzitori ai unităţii sale şi ai patrimoniului spiritual” (cf. Statut). 

Comunitatea este organizată pe zone, fiecare cu Coordonatorii ei, iar zonele sunt formate din mai multe Fraternităţi, fiecare cu Responsabilii ei, toţi participând la conducerea Comunităţii pe baza principiului de subsidiaritate.
Membrii Comunităţii sunt Aliaţii, Novicii şi Amicii comunităţii. Amicii Comunităţii Magnificat sunt acei fraţi şi acele surori care, după ce au parcurs drumul Discipolatului şi al Şcolii de Comunitate, sunt decişi să trăiască stilul de viaţă şi spiritualitatea Comunităţii, asumându-şi acest lucru printr-un angajament în faţa Comunităţii. Novicii sunt fraţii şi surorile care, după Discipolat şi Şcoala de Comunitate, aleg, în urma unui discernământ, să parcurgă Drumul de Noviciat în vederea aprofundării chemării în Comunitate, cu scopul de a deveni ori membrii aliaţi ori membrii asociaţi

Membrii aliaţi sunt fraţii şi surorile de confesiune catolică, care, la terminarea perioadei de noviciat, îşi asumă în mod public Angajamentul de Alianţă (promisiunile de Sărăcie, Iertare permanentă, Construirea iubirii, Slujire) în faţa Arhiepiscopului de Perugia sau a Ordinariului diecezan. 

Membrii asociaţi sunt fraţii şi surorile de confesiune ortodoxă, care la sfârşitul noviciatului exprimă public un angajament de a trăi spiritualitatea Comunităţii Magnificat, cu tot ce implică ea, dar fără asumarea Alianţei. 

În cadrul Comunităţii există şi aliaţi care, primind de la Dumnezeu chemarea la o consacrare specială, fac votul de castitate pentru Împărăţia cerurilor, devenind consacraţi în mijlocul lumii. Indiferent de starea de viaţă, aliaţii pot opta definitiv sau temporar, pentru un stil de viaţă comună în Casele “Agnus Dei”.