cere rugăciune

Seminarul de Viaţă Nouă în Duhul Sfânt

Seminarul de Viaţă Nouă în Duhul Sfânt, organizat în vederea experienţei efuziunii Duhului, este un itinerar tematic cu o durată de şapte-opt săptămâni, semnificând perioada dintre Paşte şi Rusalii, adică dintre învierea lui Isus şi darul Duhului Sfânt din ziua de Rusalii, moment în care s-a născut comunitatea primilor creştini, adică Biserica.

Seminarul de Viaţă Nouă în Duhul Sfânt s-a născut în ambientul catolic, chiar în primii ani ai Reînnoirii Carismatice Catolice, diferenţiindu-se din acest punct de vedere de ambientul penticostal care pune accentul pe efuziunea spontană, fără nici o pregătire în prealabil. Duhul Sfânt rămâne oricum suveran şi liber în acţiunile sale, totuşi experienţa arată că omul are nevoie de timp şi de ajutor pentru a se deschide acţiunii harului. Prin acest Seminar, nu numai că se asigură un proces de conştientizare asupra unor adevăruri fundamentale ale creştinismului, ci se dă şi posibilitatea ca, prin vestire, persoana să facă experienţa kerygmatică, adică a întâlnirii cu Isus mort şi înviat, fără de care nu este posibilă experienţa carismatică a efuziunii (a iubirii) şi a carismelor (a puterii). Seminarul este un drum de conştientizare a alianţei de la Botez, adică de „vedere” a Tatălui, contemplându-l pe Fiul şi gustându-l pe Duhul Sfânt.

Timpul de desfăşurare a Seminarului semnifică două „aşteptări” voite de Cristos pentru motive numai de Dumnezeu ştiute.

Prima aşteptare este aceea dintre Înviere şi Rusalii, adică a celor 50 de zile în care discipolii au avut parte de apariţiile lui Isus cel înviat. Ucenicii care se îndreptau spre Emaus sunt prototipul acestui itinerar (cf. Lc 24,13-32). Isus, îndeplineşte pentru ei câteva gesturi semnificative. În primul rând li se alătură pe calea de îndepărtare de Ierusalim, îi ajunge din urmă şi-i însoţeşte pe drum. Ei se îndepărtau copleşiţi fiind de dezamăgirea experienţei trăite după ce le-a fost luat Învăţătorul, cuprinşi de frică, tristețe, simțindu-se singuri. Seminarul este un drum parcurs împreună cu Isus, care intră în dezamăgirile vieţii persoanelor, îndepărtate de „Ierusalim” din diferite motive. Al doilea gest al lui Isus este „explicarea Scripturilor referitoare la el” (Lc 24,27). Seminarul este o vestire a Persoanei lui Isus. Al treilea gest al lui Isus este „frângerea pâinii”, adică dimensiunea euharistică. Seminarul este un drum de conştientizare a stării de „îndepărtare de Ierusalim” în vederea „reîntoarcerii” (metanoia) şi a „recunoaşterii” lui Isus la „frângerea pâinii” (cf. Lc 24,35). Seminarul este o ocazie de convertire şi de revenire la comuniunea cu Biserica prin Euharistie.

A doua aşteptare este aceea dintre Înălțare și Rusalii, de 10 zile, petrecută de discipoli la Ierusalim, după îndemnul lui Isus de „a rămâne în cetate până când vor fi îmbrăcaţi cu putere de sus” (cf. Lc 24,49). Este o aşteptare imediată prin care este arătată aşteptarea în rugăciune din Cenacol, când „toţi erau adunaţi împreună în acelaşi loc” (Fap 2,1). În cadrul Seminarului, acest moment este ziua de efuziune, în care participanţii la Seminar primesc rugăciunea de efuziune, adică invocarea Duhului Sfânt asupra lor prin impunerea mâinilor.


SEMINARII DE VIAȚĂ NOUĂ ÎN DUHUL SFÂNT
ORGANIZATE DE COMUNITATEA MAGNIFICAT PÂNĂ ÎN PREZENT
:

Nr. Locul Perioada Ziua de efuziune
1. Bucureşti aprilie – iunie 2003 14-15 iunie 2003
2. Bacău februarie – iunie 2003
3. Bucureşti octombrie – decembrie 2003 23 noiembrie 2003
4. Bacău aprilie – iunie 2004 5-6 iunie 2004
5. Bucureşti octombrie – decembrie 2004 21 noiembrie 2004
6. Bucureşti octombrie – decembrie 2005 26 noiembrie 2005
7. Bacău octombrie – decembrie 2005 4 decembrie 2005
8. Bucureşti ianuarie – martie 2007 11 martie 2007
9. Bacău februarie – aprilie 2009 4 aprilie 2009
10. Bucureşti octombrie – decembrie 2009 13 decembrie 2009
11. Râmnicu-Vâlcea ianuarie – martie 2010 20 martie 2010
12. Popeşti-Leordeni februarie – aprilie 2011 3 aprilie 2011
13. Râmnicu-Vâlcea octombrie – noiembrie 2011 13 noiembrie 2011
14. Bucureşti octombrie – decembrie 2011 4 decembrie 2011
15. Bacău martie – mai 2012 6 mai 2012
16. Alba Iulia septembrie – noiembrie 2012 27 octombrie 2012
17. Râmnicu-Vâlcea februarie – aprilie 2013 20 aprilie 2013
18. Bucuresti octombrie-decembrie 2013 8 decembrie 2013
19. Popești-Leordeni februarie-aprilie 2014 30 martie 2014
20. Alba Iulia septembrie-decembrie 2015 21 noiembrie 2015
21. Bacău octombrie-decembrie 2015 12 decembrie 2015
22. Rm. Vâlcea octombrie-decembrie 2016 4 decembrie 2016
23. București octombrie-decembrie 2016 18 decembrie 2016
24. Popești-Leordeni ianuarie-martie 2017 26 martie 2017
25. Alba Iulia septembrie-decembrie 2017 24 noiembrie 2017
26. București octombrie-decembrie 2018 decembrie 2018
27. București februarie-aprilie 2019 aprilie 2019
28. Popești-Leordeni septembrie-noiembrie 2019 17 noiembrie 2019
29. Rm. Vâlcea septembrie-noiembrie 2019 24 noiembrie 2019
30. Alba Iulia octombrie-decembrie 2019 7 decembrie 2019
31. Rm. Vâlcea iulie-septembrie 2020 septembrie 2020
32. Popesti-Leordeni  septembrie-octombrie 2020 25 octombrie 2020
33. Rm. Vâlcea august-octombrie 2021 16 octombrie 2021
34. București octombrie-decembrie 2021 28 noiembrie 2021
35. Alba Iulia octombrie-decembrie 2021 27 noiembrie 2021
36. Pașcani octombrie-decembrie 2021 18 decembrie 2021

AFLĂ CÂND ŞI UNDE VA FI VIITORUL SEMINAR