cere rugăciune

Post-seminar

Post-Seminarul sau „Viața nouă în Cristos”

Drumul formativ de după Seminarul de Viață Nouă în Duhul Sfânt este numit Post-Seminar și precede Drumul de Discipolat propriu-zis. Această etapă formativă se desfășoară de-a lungul a circa 3 luni și este formată din 12 întâlniri săptămânale. Poate fi considerată o prelungire a Seminarului de Viață Nouă în Duhul Sfânt.

Drumul formativ constă în citirea și meditarea unor minuni făcute de Isus și relatate de către evangheliști, evenimente ce reprezintă situații de schimbare a vieții, valabile pentru toți aceia care fac experiența iubirii lui Dumnezeu prin Isus Cristos.

Întâlnirea cu Domnul a însemnat pentru toți Paștele, adică o „trecere” pentru unii de la ignoranță la cunoaștere, iar pentru alții de la îndepărtarea de Dumnezeu la apropierea de El. Cu rugăciunea de efuziune se deschide acum perspectiva unei vieți noi, viață nouă în care Dumnezeu vrea să-i conducă pe frați prin Duhul Sfânt.

Diferitele învățături – ca și celelalte momente propuse în această etapă de Post-Seminar – îi vor ajuta pe frați să devină conștienți de ceea ce a avut loc în timpul Seminarului de Viață Nouă în Duhul Sfânt și mai ales după rugăciunea de efuziune. În această fază este foarte important ca frații și surorile să fie ajutați să înțeleagă unele aspecte specifice ale Rugăciunii Carismatice Comunitare, pe care au experimentat-o deja în timpul Seminarului și la care au început să participe săptămânal, dar care în multe aspecte încă nu este suficient de bine înțeleasă și nu este considerată drept un loc foarte important de creștere. 

Obiectivele generale ale Post-Seminarului sunt:

  • Conștientizarea a ceea ce a avut loc odată cu experiența efuziunii;
  • Primii pași în spiritualitatea carismatică;
  • Primii pași în „exercițiul” carismelor;
  • Primii pași în direcția unei participări active la rugăciunea comunitară carismatică;
  • Integrarea graduală a fraților în viața grupului sau a Fraternității.

Atingerea acestor obiective se bazează pe harul lui Dumnezeu, pe fidelitatea participanților, pe dăruirea celor chemați să slujească și pe respectarea metodologiei formative tipice acestei etape.