cere rugăciune

Zile comunitare

„Fraternitatea, de una singura sau împreună cu alte fraternității ale Zonei de care aparține, trăiește periodic Zile Comunitare deschise tuturor, în timpul cărora crește în jurul Euharistiei în ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, în rugăciune, în împărtășire, în formarea privind viața carismatică și în slujire” (Regulament, art. 11,2).

Zilele comunitare sunt organizate, de regulă, o dată la 2 luni de zile de-a lungul unui an comunitar şi sunt momente puternice de evanghelizare deschise tuturor acelora care doresc să participe, dând lui Dumnezeu din timpul lor liber. O zi comunitară se desfăşoară de-a lungul unei zile întregi şi este formată din momente de rugăciune comunitară carismatică, învăţături tematice, mărturii, comunicări, Sf. Liturghie şi agapa fraternă. Ziua comunitară este şi momentul în care Comunitatea evanghelizează prin propria mărturie comunitară, căci la ea participă toţi membrii şi e deschisă pentru oricine doreşte să participe.

Până în prezent au fost organizate următoarele zile comunitare:

Nr. Locul Data Tema
1. Bucureşti 28 martie 2004
2. Bucureşti 25 aprilie 2004
3. Bucureşti 19 septembrie 2004
4. Bucureşti 24 octombrie 2004
5. Bacău 27 noiembrie 2004 Dumnezeu vorbeşte fiilor săi
6. București 11 decembrie 2004
7. Bacău 29 ianuarie 2005 Euharistia, izvor şi culme a vieţii creştine
8. Bacău 5 martie 2005 Despre ocultism şi legăturile idolatrice
9. Bacău 9 iulie 2005 Maturi în relaţionare
10. Bacău 29 octombrie 2005 Creșterea personală și comuniunea fraternă
11. Bucureşti 6 noiembrie 2005 Faptele trupului şi rodul Duhului
12. Bacău 14 ianuarie 2006 Lupta spirituală
13. Bucureşti 22 ianuarie 2006
14. Bucureşti 12 martie 2006
15. Bacău 1 aprilie 2006
16. Bucureşti 7 mai 2006
17. Bucureşti 25 iunie 2006
18. Bucureşti 22 octombrie 2006 Discipolii de la Emaus
19. Bucureşti 17 decembrie 2006
20. Bacău 24 februarie 2007 Iertarea
21. Bucureşti 25 februarie 2007
22. Bacău 17 martie 2007 Pocăinţa
23. Bucureşti 29 aprilie 2007
24. București 17 iunie 2007
25. Bucureşti 21 octombrie 2007 Lupta spirituală
26. Bacău 17 noiembrie 2007 Rugăciunea de laudă
27. Bucureşti 16 decembrie 2007 „Pregătiţi calea Domnului!” (Is 40,3)
28. Bacău 16 decembrie 2007 „Pregătiţi calea Domnului!” (Is 40,3)
29. Bucureşti 17 februarie 2008
30. Bacău 10 mai 2008 Daruri ale Duhului Sfânt
31. Bucureşti 22 iunie 2008
32. Bucureşti 19 octombrie 2008 Timpul ca dar al lui Dumnezeu
33. Bacău 22 noiembrie 2008 Riscurile idolatriei în Comunitate
34. București 21 decembrie 2008 „Umblaţi în lumină” (cf. Ef 5,8)
35. Bucureşti 22 februarie 2009 Porunca cea nouă a iubirii reciproce
36. Bucureşti 3 mai 2009 Maturi în relaţionare
37. Bacău 16 mai 2009
38. Bucureşti 28 iunie 2009 Isus, îndrumătorul
39. Bucureşti 4 octombrie 2009 Mândria şi slujirea
40. Bacău 19 decembrie 2009 „Şi cuvântul s-a făcut trup” (In 1,14)
41. Bucureşti 20 decembrie 2009 Slujirea bucuriei
42. Bacău 6 februarie 2010
43. București 21 februarie 2010 Criza spirituală
44. Bucureşti 25 aprilie 2010 Fidelitate şi statornicie
45. Bucureşti 20 iunie 2010 Jertfa laudei
46. Bucureşti 3 octombrie 2010 A trăi viaţa victorios
47. Bacău 30 octombrie 2010 Stăpânirea limbii
48. Bacău 11 decembrie 2010 Convertirea în viaţa noastră
49. Bacău 19 februarie 2011 Să reconstruim templul Domnului
50. Bucureşti 20 februarie 2011 Cele bune şi de folos oamenilor
51. Bacău 9 aprilie 2011 Drumul spre Emaus
52. Bucureşti 10 aprilie 2011 A trăi în credinţă
53. Bacău 18 iunie 2011 Credința în încercări
54. Bucureşti 16 octombrie 2011 Dumnezeu răstoarnă situaţiile
55. Bacău 29 octombrie 2011 Despre păcatul necurăţiei
56. Bacău 10 decembrie 2011 „Vegheaţi şi rugaţi-vă” (Mc 14,38)
57. Bucureşti 11 decembrie 2011 Via Domnului (cf. Isaia 5,1-23)
58. București 12 februarie 2012 Maturi în credință (cf. Lc 7,1-10)
59. Bacău 18 februarie 2012 Iubirea gratuită a lui Dumnezeu față de noi oamenii
60. București 22 aprilie 2012 Vreau să fiu fericit
61. Bacău 28 aprilie 2012 Binecuvântarea și mâna protectoare a lui Dumnezeu
62. București 10 iunie 2012 Domnul purifică credința noastră
63. Bacău 30 iunie 2012 „Eu sunt Pâinea Vieții” (In 6,35).
64. Râmnicu-Vâlcea 14 octombrie 2012 „Rădăcina tuturor relelor!” (1Tim 6,10)
65. București 21 octombrie 2012 Vin nou în burdufuri noi (cf. Mt 9,17)
66. Bacău 27 octombrie 2012 Credință și mărturie
67. Râmnicu-Vâlcea 9 decembrie 2012 Mai mult decât învingători (cf. Rom 8,37)
68. Bacău 15 decembrie 2012 Nașterea lui Isus în inima mea
69. București 16 decembrie 2012 Drumul de la orbirea spirituală la lumina Domnului
70. Bacău 16 februarie 2013 Fidelitatea noastră față de Domnul
71. Râmnicu-Vâlcea 17 februarie 2013 Dumnezeu face minuni în folosul fiilor oamenilor
72. București 24 februarie 2013 Cursa cea bună
73. București 14 aprilie 2013 A trăi în lume, dar a nu fi ai lumii
74. Bacău 18 aprilie 2013 Fricile și temerile noastre
75. Râmnicu-Vâlcea 21 aprilie 2013 Să-l alegem pe Domnul!
76. București 16 iunie 2013 „Rădăcina tuturor relelor!” (1Tim 6,10)
77. Bacău 22 iunie 2013 Convertirea inimii
78. București 6 octombrie 2013 Pacea lui Cristos
79. Râmnicu-Vâlcea 20 octombrie 2013 Casa zidită pe stâncă
80. Bacău 26 octombrie 2013 Stăruința de a-l urma pe Domnul
81. Alba Iulia 26 octombrie 2013 A trăi în credinţă
82. Bacău 14 decembrie 2013 Nașterea lui Isus în inima noastră
83. Râmnicu-Vâlcea 15 decembrie 2013 Fundamentele credinței autentice
(In 2,23-25)
84. București 22 decembrie 2013 Fundamentele credinței autentice
(In 2,23-25)
85. București 2 februarie 2014 A trăi: Cristos, plinătatea vieții
creștine
86. Râmnicu-Vâlcea 16 februarie 2014 Datoria cea mai gravă (Mt
18,23-35)
87. Bacău 22 februarie 2014 A trăi în lumina lui Cristos
88. Alba Iulia 23 februarie 2014 Vin nou în burdufuri noi (cf. Mt
9,17)
89. București 6 aprilie 2014 Harul crucii
90. Bacău 26 aprilie 2014 Lupta lui Dumnezeu pentru noi
91. Râmnicu-Vâlcea 27 aprilie 2014 Timpul, ca dar al lui Dumnezeu
92. Bacău 21 iunie 2014 Isus ne învață cum să ne rugăm
93. Alba Iulia 12 octombrie 2014 Cele bune şi de folos oamenilor
94. Bacău 18 octombrie 2014 Împreună cu Zaheu începem o viață nouă
95. București 7 decembrie 2014 Credința și roadele ei
96. Bacău 13 decembrie 2014 Să primim Împărăţia lui Dumnezeu cu inimă de copil
97. Rm. Vâlcea 14 decembrie 2014 Criza spirituală
98. Alba Iulia 21 decembrie 2014 Via Domnului (cf. Isaia 5,1-23)
99. Bacău 31 ianuarie 2015 Îndărătnicia inimii
100. București 8 februarie 2015 Viața în Duh
101. Rm. Vâlcea 22 februarie 2015 Lupta spirituală. Ce apărăm, ce atacăm?
102. Alba Iulia 1 martie 2015 Mândria și slujirea
103. București 19 aprilie 2015 Maturi în relaţionare
104. Bacău 25 aprilie 2015 Cunoașterea, mărturisirea lui Cristos
105. Rm. Vâlcea 26 aprilie 2015 Lupta spirituală. Ce arme folosim?
106. Bacău 20 iunie 2015 Încrederea în Dumnezeu
107. București 21 iunie 2015 Cu totul ai lui Isus
108. Alba Iulia 4 octombrie 2015 „Pentru aceasta vă urăște lumea” (In 15,19)
109. Bacău 10 octombrie 2015 Cuvântul care aduce roade
110. București 11 octombrie 2015 A fi poporul lui Dumnezeu
111. Rm. Vâlcea 11 octombrie 2015 „Pentru aceasta vă urăște lumea” (In 15,19)
112. Alba Iulia 13 decembrie 2015 „Pregătiţi calea Domnului!” (Is 40,3)
113. Bacău 19 decembrie 2015 Care este imaginea noastră cu privire la Crăciun?
114. Rm. Vâlcea 20 decembrie 2015 „Pregătiţi calea Domnului!” (Is 40,3)
115. București 20 decembrie 2015 „Om al lui Dumnezeu”
116. Rm. Vâlcea 7 februarie 2016 Cântul în limbi. Ce este și cum se utilizează?
117. Bacău 13 februarie 2016 „Gura mea va vesti lauda ta”
118. București 14 februarie 2016 A învinge în Cristos
119. Alba Iulia 21 februarie 2016 Cântul în limbi. Ce este și cum se utilizează?
120. Rm. Vâlcea 3 aprilie 2016 Mândria şi slujirea
121. Bacău 9 aprilie 2016 Faptele Legii și calea credinței
122. București 10 aprilie 2016 Conduși de mâna Domnului
123. Alba Iulia 17 aprilie 2016 „Rădăcina tuturor relelor!” (1Tim 6,10)
124. București 5 iunie 2016 A vorbi prin credință și în Duh
125. Bacău 11 iunie 2016 „Cheamă-mă și îți voi răspunde!” (Ier 33,3)
126. Alba Iulia 12 iunie 2016 Rugăciunea de laudă mișcată și condusă de Duhul
127. Rm. Vâlcea 12 iunie 2016 Conduși de mâna Domnului
128. Alba Iulia 2 octombrie 2016 A trăi în credinţă
129. Rm. Vâlcea 9 octombrie 2016 Chemarea lui Dumnezeu, drumul spre libertate
130. Bacău 15 octombrie 2016 „Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică”
(In 6,27a)
131. București/Popești 16 octombrie 2016 Chemarea lui Dumnezeu, drumul spre libertate
132. Bacău 10 decembrie 2016 Dăruim din iubire
133. Alba Iulia 11 decembrie 2016 A trăi viaţa victorios
134. București/Popești 11 decembrie 2016 Să creștem cu Isus, în Casa Tatălui, prin Duhul Sfânt
135. București/Popești 12 februarie 2017 Datorie și dragoste de Dumnezeu
136. Bacău 18 februarie 2017 Caută-l pe Domnul din toată inima
137. Rm. Vâlcea 19 februarie 2017 Jertfa laudei
138. Alba Iulia 26 februarie 2017 Casa zidită pe stâncă
139. București/Popești 2 aprilie 2017 Fidelitate și statornicie
140. Rm. Vâlcea 2 aprilie 2017 Harul crucii
141. Bacău 8 aprilie 2017 Să-l alegem pe Isus ca Domnul și Mântuitorul nostru
142. Alba Iulia 30 aprilie 2017 Jertfa laudei
143. București/Popești 11 iunie 2017 Lăcașul lui Dumnezeu
144. Alba Iulia 11 iunie 2017 Datoria cea mai gravă (Mt 18,23-35)
145. Bacău 17 iunie 2017 Să mărturisim prezența lui Dumnezeu în încercările noastre (cf. Ez 24,25-27)
146. Rm. Vâlcea 18 iunie 2017 Lăcașul lui Dumnezeu