cere rugăciune

Ministerul de vindecare

Încă de la începuturile Reînnoirii Carismatice Catolice în lume s-a pus accentul şi s-a dezvoltat o grijă specială pentru cei bolnavi, urmând exemplul lui Isus (cf. Mt 4,23), dar şi răspunzând la mandatul dat de El în acest sens: „Acestea sunt semnele care îi vor însoţi pe cei care cred… (…). Îşi vor pune mâinile peste cei bolnavi şi ei se vor vindeca” (Mc 16,17-18).Sf. Paul în diferitele liste de carisme ale Duhului pe care ni le-a lăsat în epistolele sale vorbeşte despre „carismele de vindecare” (cf. 1Cor 12,9; 1Cor 12,30) necesare şi ele edificării Trupului lui Cristos.

Vindecările sunt semne care dau credibilitate Cuvântului lui Dumnezeu pe care-l proclamăm. Evangheliile atestă că Isus nu şi-a trimis niciodată discipolii doar să vestească Evanghelia, însă atât în activitatea Sa personală, cât şi în cea a discipolilor Săi, se poate constata că slujirea de evanghelizare este în strânsă legătură cu slujirea de vindecare (cf. Lc 9,1-2). Pentru vindecarea oamenilor Isus ne-a dat:

– Sacramentele;

– forţa carismelor;

– forţa rugăciunii.

Ministerul de vindecare în Comunitatea Magnificat tocmai pe aceste trei daruri, făcute de Isus, se bazează în grija pe care o are faţă de cei care au nevoie de vindecare. Practicarea Sacramentelor Bisericii, rugăciunea de mijlocire pentru bolnavi şi exercitarea comunitară a carismelor de vindecare sunt mijloace mai mult decât suficiente pentru a obţine de la Dumnezeu darul vindecării.

SLUJIREA DE VINDECARE INTERIOARĂ

Vindecarea interioară este diferită de vindecare fizică. Ea are ca obiectiv dimensiunea interioară şi profundă a omului care suferă din cauza unor blocaje, ce împiedică o dezvoltare deplină a vieţii pe care Domnul ne-a dat-o s-o trăim, tulburând acea relaţie de iubire pe care trebuie să o cultivăm atât faţă de sine, cât şi faţă de ceilalţi. De obicei, boala interioară se reflectă atât asupra psihicului, cât şi asupra spiritului, chiar dacă nu este propriu-zis o boală psihică sau spirituală.

În acest sens, de vindecare interioară au nevoie acele persoane care suferă, sub diferite forme, de nesiguranţă, de frică, de panică, complexele de inferioritate, de vinovăţie, de persecuţie, tendinţa către tristeţe şi către depresie din cauza unei bolnăvicioase centrări pe sine, mecanismele de gelozie, de agresivitate, de lipsa stimei şi acceptării de sine, resentimente şi ranchiuni persistente etc.

În Comunitatea Magnificat s-a dezvoltat de mai mulţi ani o slujire de vindecare interioară destinată celor care fac un drum de formare în Comunitate şi care parcurg şi un drum de înrădăcinare în Cristos prin practicarea Sacramentelor şi a vieţii de rugăciune, deoarece carismele de vindecare nu pot fi separate de celelalte mijloace de vindecare lăsate de Isus. Slujirea de vindecare interioară, în Comunitate, se desfăşoară sub forma Seminariilor de vindecare interioară (care durează 4-5 zile) şi a Cursurilor de vindecare interioară (care durează 2 zile).

SEMINARUL DE VINDECARE INTERIOARĂ

Seminarul de vindecare interioară are o lungă tradiţie în Comunitatea Magnificat. Cel care le-a promovat şi continuă să le ţină este Tarcisio Mezzetti, unul dintre iniţiatorii Comunităţii Magnificat.

Seminarii de vindecare organizate de Comunitatea Magnificat în România:

Nr. Data Locul Predicator
1. 5-12 aprilie 2003 Reşiţa Tarcisio Mezzetti
2. 10-13 aprilie 2007 Snagov Daniele Mezzetti

CURSUL DE VINDECARE INTERIOARĂ

Cursul de vindecare interioară face parte dintre „cursurile experienţiale” pe care Comunitatea Magnificat din România le propune acelora care, după ce au făcut Seminarul de viaţă nouă în Duhul Sfânt continuă drumul de formare.

Cursuri de vindecare interioară organizate  de Comunitatea Magnificat:

Nr. Data Locul Destinatari
1. 24-27 februarie 2005 Bucureşti Fraternitatea „Misericordia”
2. 1-3 iulie 2005 Luncani (Bacău) Fraternitatea „Shalom”
3. 20-21 mai 2006 Bucureşti Fraternitatea „Misericordia”
4. 26-28 mai 2006 Luncani (Bacău) Fraternitatea „Shalom”
5. 25-27 august 2006 Oneşti Fraternitatea „Shalom”
6. 19-20 mai 2007 Bucureşti Fraternitatea „Misericordia”
7. 14-15 iulie 2007 Bucureşti Fraternitatea „Misericordia”
8. 7-8 iunie 2008 Bucureşti Fraternitatea „Misericordia”
9. 12-13 septembrie 2009 Râmnicu-Vâlcea Grupul din Râmnicu-Vâlcea
10. 28-30 mai 2010 Luncani (Bacău) Fraternitatea „Shalom”
11. 26-27 iunie 2010 Bucureşti Fraternitatea „Misericordia”
12. 18-19 septembrie 2010 Râmnicu-Vâlcea Grupul din Râmnicu-Vâlcea
13. 17-18 septembrie 2011 Bucureşti Grupul din Popeşti-Leordeni
14. 30 iunie – 1 iulie 2012 București Fraternitatea „Misericordia” Grupul din Râmnicu-Vâlcea
15. 6-7 iulie 2013 Alba Iulia Grupul din Alba Iulia
16. 6-8 septembrie 2013 Luncani (Bacău) Fraternitatea „Shalom”