cere rugăciune

Adoraţia euharistică

O COMUNITATE DE ADORAŢIE

Comunitatea Magnificat are drept carismă, pe lângă cea a evanghelizării şi carisma Euharistiei. În Preambulul Regulei de Viaţă este scris:

„Noi credem că, în primul rând, Comunitatea Magnificat este chemată să construiască propria sa viaţă pe Euharistie, celebrată, adorată şi trăită. În ea îşi găseşte forţa necesară pentru a duce la îndeplinire planul lui Dumnezeu”.

Prin urmare, fiecare Fraternitate are un loc unde se întâlneşte pentru a trăi adoraţia euharistică personală şi comunitară, loc în care să-şi poată alimenta propria spiritualitate euharistică prin adoraţie.

În istoria Comunităţii, darul adoraţiei euharistice a fost dat de Domnul încă de la începuturile ei. La Perugia, unde s-a născut Comunitatea în 1978, capela „Madonna della Luce” a fost locul în care până în ziua de azi se face adoraţie perpetuă.

În România, Comunitatea Magnificat se întâlneşte zilnic în adoraţie (luni-vineri): în Bucureşti în capela Catedralei Sf. Iosif încă din vara anului 2003, în Bacău din 2005 în capela Surorilor Oblate Asumpţioniste (str. Progresului, 45), iar în Rm. Vâlcea din 2011 în capela Surorilor Carității ale Sf. Ioana Antida (str. Avram Iancu, 2).

Atât în istoria Comunităţii Magnificat în general, cât şi a Comunităţii din România, multe inspiraţii s-au primit şi multe decizii s-au luat în adoraţie împreună cu Isus din Preasfântul Sacrament. 

CE ESTE ADORAŢIA?

Adoraţia Euharistică este un timp petrecut în rugăciune în faţa Preasfântului Sacrament al Euharistiei care este expus în mod special pentru aceasta. Adoraţia poate fi făcută în diferite moduri, însă cel mai bun mod de adoraţie este acela al unei meditaţii în tăcere asupra misterului Iubirii; acea Iubire cu care Isus ne-a iubit până într-atât, încât şi-a dat viaţa şi Sângele pentru noi. 

A adora înseamnă a te lăsa iubit de Dumnezeu pentru a învăţa cum să-i iubeşti pe ceilalţi. A adora înseamnă a face experienţa Paradisului, pentru a fi mai concreţi în istorie. „Isus s-a dus pe munte ca să se roage şi a petrecut noaptea rugându-se lui Dumnezeu. Când s-a făcut ziuă, a chemat la sine pe ucenicii săi şi a ales doisprezece dintre ei” (Lc 6,13-12). 

CINE POATE ADORA?

Poate adora oricine este dispus să facă tăcere înăuntrul şi în jurul său, indiferent de vârstă, naţionalitate, limbă şi categorie socială de apartenenţă. Oricine doreşte să găsească un timp pe care să-l dea lui Dumnezeu pentru a sta cu El pentru binele propriu şi pentru binele întregii omeniri care este reprezentată în cel care adoră. “Vine ceasul – şi acum este – când adevăraţii adoratori îl vor adora pe Tatăl în duh şi adevăr, căci şi Tatăl astfel de adoratori îşi caută” (In 4,23).

CUM SE ADORĂ?

Se adoră prin străduinţa de a face tăcere în interiorul şi în jurul nostru, pentru a-i permite lui Dumnezeu să comunice cu inima noastră şi inimii noastre să comunice cu Dumnezeu. Se fixează privirea asupra Euharistiei, care este semnul viu al iubirii pe care Isus o are pentru noi, se meditează asupra misterului patimii, morţii şi învierii lui Isus, care în Euharistie ne dăruieşte prezenţa sa reală şi substanţială. „Iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii” (Mt 28,20).

UNDE SE ADORĂ?

Oriunde se află un tabernacol cu Isus prezent în Sf. Euharistie. Orice Biserică şi orice capelă poate deveni pentru tine o oază de pace şi de rugăciune care-ţi dă să guşti bucuria prezenţei reale a lui Dumnezeu între oameni. „Veniţi să ne închinăm şi să ne plecăm în faţa lui şi să îngenunchem înaintea Domnului creatorul nostru” (Ps 94,6). În anumite locuri Comunitatea Magnificat se organizează pentru adoraţie euharistică zilnică, pe cât posibil cu Isus expus în Preasfântul Sacrament (vezi la rubrica “Fraternităţi” locurile şi orele unde se organizează în Bucureşti şi Bacău adoraţia euharistică). 

CÂND SE ADORĂ?

În orice moment şi în orice situaţie a vieţii; când ne aflăm în cea mai profundă bucurie sau în durerea cea mai acută. Atunci când avem pace în inimă sau când inima ne este plină de nelinişte. Atunci când avem forţă, precum şi atunci când nu mai putem; în sănătate deplină sau în boală. Atunci când sufletul ne este copleşit de iubire sau când este plin de ariditate. Înainte de a lua decizii importante sau pentru a-i mulţumi lui Dumnezeu pentru deciziile deja luate. Atunci când suntem puternici sau atunci când suntem slabi. „Faceţi toate acestea în rugăciuni şi cereri în Duh, în orice timp. Pentru aceasta fiţi vigilenţi şi statornici în rugăciune pentru toţi…” (Ef 6,18).

10 MOTIVE PENTRU A ADORA

•  Pentru că numai Dumnezeu este vrednic de a primi toată lauda noastră şi adoraţia noastră pentru totdeauna.
•    Pentru a-i spune “mulţumesc” lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dăruit încă de la începutul existenţei noastre.
•    Pentru a intra în taina iubirii lui Dumnezeu, care ni se revelează atunci când ne aflăm înaintea Lui.
•    Pentru a mijloci în favoarea omenirii întregi.
•    Pentru a ne reface şi pentru a afla odihnă în Dumnezeu.
•    Pentru a-i cere iertare pentru păcatele noastre şi ale lumii întregi.
•    Pentru a ne ruga pentru pace şi dreptate în lume şi pentru unitate între toţi creştinii.
•    Pentru a cere darul Duhului Sfânt pentru vestirea Evangheliei la toate popoarele.
•    Pentru a ne ruga pentru duşmanii noştri şi pentru a avea puterea de a-i ierta.
•   Pentru a fi vindecaţi de orice boală, fizică şi spirituală, şi pentru a avea forţa de a rezista împotriva Celui Rău.