cere rugăciune

Laici consacraţi

Pe lângă vocaţia specifică de a fi Aliat sau Amic, în Comunitatea Magnificat mai există o chemare specială şi anume consacrarea laică. Pentru ca cineva să răspundă la chemarea pe care o simte de a se consacra lui Dumnezeu, trebuie să facă parte neapărat dintre Aliaţi, adică să fie membru efectiv al Comunităţii şi să-şi fi asumat cele Patru Promisiuni ale Alianţei: sărăciaiertarea permanentăconstruirea iubiriislujirea.

În Comunitatea Magnificat laicii consacraţi depun doar votul castităţii, deoarece celelalte două sfaturi evanghelice, sărăcia şi ascultarea, sunt cuprinse ca şi conţinut în cele Patru Promisiuni amintite mai sus. Mai întâi se depune votul castităţii temporar cu posibilitatea de reînnoire la trei ani, după care se face profesiunea perpetuă.

În Comunitatea Magnificat există atât femei laice consacrate, cât şi bărbaţi laici consacraţi. Între consacraţii Comunităţii şi ceilalţi membri Aliaţi nu există nicio diferenţă în afară de cea conferită de votul de castitate, proprie stării lor de viaţă. Cu alte cuvinte, cu toţii sunt egali şi fiecare – în starea de viaţă pe care a ales-o – încearcă să răspundă la aceeaşi vocaţie specifică la Comunitatea Magnificat.

În societate şi în lume, consacraţii Comunităţii nu se deosebesc de ceilalţi oameni îmbrăcând o haină specifică de consacraţi, ci caută să se deosebească prin comportament şi atitudine, urmărind întotdeauna să pună în practică şi să trăiască cu fidelitate, oriunde s-ar afla în această lume, cele Patru Promisiuni ale Alianţei.

Consacraţii Comunităţii Magnificat au posibilitatea de a locui separat, fiecare în casa lui, dar şi de a trăi în comun în Casele “Agnus Dei”, împreună cu alţi consacraţi şi chiar cu alţi membri Aliaţi, cu condiţia ca aceştia să aibă chemare la viaţa în comun. În orice caz, indiferent de modul în care fiecare îşi trăieşte consacrarea, cu toţii participă la întâlnirile comune periodice stabilite, cu scopul de a mări comuniunea între ei şi de a sta în ascultarea Duhului în rugăciune, fortificându-se astfel reciproc pentru misiunea pe care o au de îndeplinit în Comunitate şi în Biserică (cf. Comuniune şi comunitate).

Conform Regulamentului (art. 29):

1. Comunitatea recunoaşte ca fiind un dar preţios pentru viaţa sa chemarea pe care Domnul o dă unor aliaţi de a se consacra şi are o grijă specifică pentru aceste vocaţii.

2. Aliatul care se simte chemat la castitate pentru Împărăţia cerurilor, după un drum de discernământ făcut cu îndrumătorul spiritual, îşi exprimă dorinţa Responsabililor de Fraternitate. 

3. Responsabilii de Fraternitate, după ce au confirmat discernământul, îl prezintă pe aliat Responsabililor Generali, care îl admit să facă angajamentul de Castitate pentru Împărăţia cerurilor în faţa Comunităţii, care este reprezentată de Moderatorul General, sau de un delegat al său.

4. Angajamentul este primit de Asistentul Spiritual General sau de un delegat al său, în numele Bisericii.

5. Angajamentul de Castitate pentru Împărăţia cerurilor se face pe o perioadă  determinată de timp înainte de a se face în mod definitiv.              

Fraternităţile care în momentul acesta au şi membri consacraţi laici sunt:

  • Fraternitatea „San Donato all’Elce” din Perugia;
  • Fraternitatea „San Barnaba” din Perugia;
  • Fraternitatea din Roma;
  • Fraternitatea din Alba Iulia;
  • Fraternitatea „Betleem” din Popești-Leordeni;
  • Fraternitatea din Râmnicu-Vâlcea (în formare);
  • Fraternitatea „Misericordia” din București.