cere rugăciune

Statut eclezial


Scrisoarea de recomandare a Arhiepiscopului Mitropolit de
Perugia-Città della Pieve Giuseppe Chiaretti


Scrisoarea de recunoastere a Comunitatii Magnificat – IPS
Ioan Robu, Arhiepiscop Mitropolit de Bucuresti


Comunitatea
Magnificat
Regula de Viata

STATUTUL ECLEZIAL CANONIC AL COMUNITĂŢII MAGNIFICAT

Comunitatea Magnificat este o Asociaţie privată de credincioşi al cărui statut canonic se încadrează în canoanele 298-299, 304-309 şi 321-329 din Codul de Drept Canonic al Bisericii Romano-Catolice.

Canonul care întemeiază statutul juridic bisericesc al Comunităţii Magnificat este următorul: 

Can. 298 – § 1. „În Biserică există asociaţii, deosebite de institutele de viaţă consacrată şi de societăţile de viaţă apostolică, în care credincioşii, fie clerici, fie laici, fie clerici şi laici împreună, se străduiesc prin acţiune comună fie pentru a promova desăvârşirea vieţii, cultul divin public sau învăţătura creştină, fie pentru alte opere de apostolat, cum sunt iniţiativele de evanghelizare, faptele de milostenie sau de caritate şi însufleţirea domeniului temporal cu spirit creştin”. Pornind de la acest canon, Comunitatea Magnificat are definite şi alte caracteristici canonice, tipice asociaţiilor de credincioşi, după cum urmează:

– este o Asociaţie privată de credincioşi (cf. can. 299, § 3);
– care se bucură de autonomie proprie (cf. can. 323, § 1):
– având un nume potrivit cu scopul urmărit (cf. can. 304, § 3);
– fiind reglementată prin Statute proprii aprobate de autoritatea ecleziastică competentă (cf. can. 299, § 3; can. 304, § 1);
– aflată sub supravegherea Scaunului Apostolic atât în calitatea ei de Asociaţie ecleziastică de drept diecezan, cât şi în calitate de membră a unei organizaţii internaţionale de credincioşi, de drept pontifical, şi anume: Fraternitatea Catolică a Comunităţilor şi Asociaţiilor Carismatice de Alianţă (din 2019 CHARIS) – (cf. can. 305, § 2);
– aflată de asemenea sub supravegherea atât a Arhiepiscopului de Perugia – Città della Pieve în calitate de Ordinarius diecezan al Comunităţii, cât şi a Ordinariului locului în diecezele în care îşi desfăşoară activitatea (cf. can. 305, § 2; can. 323, § 2);
– având dreptul de a-şi admite proprii membri conform dreptului şi Statutelor proprii (can. 307, § 1), de a da norme speciale referitoare la asociaţia însăşi, de a ţine întruniri şi de a-şi desemna conducătorii (cf. can. 309);
– cu libertatea de a-şi administra în mod liber bunurile pe care le posedă (cf. can. 325, § 1) pentru scopurile Comunităţii, având în vedere cele prescrise de can. 325, § 2 şi can. 1301, § 1;
– cu posibilitatea şi dreptul de a primi în sânul ei şi pe membrii institutelor călugăreşti (cf. can. 307, § 3);
– având o grijă specială ca membrii Comunităţii să fie instruiţi cum trebuie pentru a exercita apostolatul specific laicilor (cf. can. 329).

Întrunind întru totul trăsăturile can. 298, ne însuşim îndemnul can. 327

„Credincioşii laici să acorde o mare importanţă asociaţiilor constituite cu scopuri spirituale, despre care vorbeşte can. 298, şi în mod special acelora care îşi propun să însufleţească sfera lucrurilor vremelnice cu spirit creştin şi favorizează astfel o legătură mult mai strânsă între credinţă şi viaţă”.

În ceea ce priveşte situarea canonică a Comunităţii Magnificat, ea poate fi considerată din mai multe perspective care-i definesc atât statutul instituţional, cât şi componenţa membrilor:

– din punct de vedere al „personalităţii juridice private” se încadrează în canoanele 113-123, 
– din punct de vedere al statutului de „Asociaţie privată de credincioşi” se încadrează în canoanele 298-299, 304-309 şi 321-329,
– din punct de vedere al componenţei sale, adică a membrilor din care este compusă, intră sub incidenţa:

a) can. 208-223 („Obligaţiile şi drepturile tuturor credincioşilor”);
b) can. 224-231 („Obligaţiile şi drepturile tuturor credincioşilor laici”);
c) can. 573, § 1; 574 şi 599 (cu privire la consacraţii laici ai Comunităţii);
d) can. 265 şi 278 (cu privire la membrii clerici seculari ai Comunităţii);
e) can. 307, § 3 (cu privire la membrii institutelor călugăreşti din Comunitatea Magnificat).

Canoanele din Codul de Drept Canonic cu privire la statutul canonic al Comunităţii Magnificat