cere rugăciune

Statut juridic

ASOCIAȚIA “COMUNITATEA MAGNIFICAT”

Comunitatea Magnificat din România şi-a dobândit – prin Hotărârea judecătorească nr. 17794/303/2010 din 7 septembrie 2010 – personalitatea juridică cu titlul de Asociaţia „Comunitatea Magnificat”, fiind înscrisă în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial sub numărul 11419/A/2010 și având cod fiscal propriu.

Din acest punct de vedere este considerată a fi o asociaţie neguvernamentală, fără scop patrimonial, apolitică, constituită în condiţiile Ordonanţei nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Fiind o persoană juridică de drept privat, are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de Ordonanţa nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 264 din 18 iulie 2005.

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI „COMUNITATEA MAGNIFICAT”

Scopul Asociaţiei „Comunitatea Magnificat” este promovarea, trăirea şi împărtăşirea valorilor şi experienţei creştine pe baza principiilor educaţiei integrale, solidarităţii şi schimbului intercultural, având ca obiective:

 • Formarea, instruirea şi susţinerea membrilor în ceea ce priveşte valorile umane, viaţa creştină şi formarea din punct de vedere doctrinar şi cultural, astfel încât să favorizeze oricărei persoane o dezvoltare umană integrală, oferind un răspuns profund şi total la idealul evanghelic;
 • O susţinere spirituală corespunzătoare pentru ca fiecare să realizeze un progres continuu din punct de vedere spiritual: studiu, ascultare şi meditare a Cuvântului lui Dumnezeu; o participare conştientă şi activă la viaţa liturgică şi sacramentală a Bisericii; rugăciune personală, în familie şi în Comunitate;
 • Derularea de programe de educaţie continuă pentru membrii şi beneficiarii Asociaţiei în vederea promovării şi dezvoltării competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor personale, profesionale  şi vocaţionale;
 • Organizarea de campanii şi evenimente de promovare, informare şi sensibilizare;
 • Promovarea participării membrilor şi beneficiarilor la evenimente de formare, culturale, sociale, ştiinţifice şi religioase în ţară şi străinătate;
 • Promovarea includerii, multiculturalismului şi dialogului inter-religios;
 • Realizarea de programe de promovare şi stimulare a interesului cultural şi religios la nivel naţional şi internaţional;
 • Promovarea artei şi culturii ca mijloc de exprimare şi instrument de includere socială;
 • Stabilirea de relaţii de colaborare cu specialişti, organisme şi organizaţii profesionale, autorităţi publice locale şi centrale, instituţii de învăţământ de stat şi private din ţară şi din străinătate în vederea implementării de programe comune;
 • Implementarea de programe în domeniul protecţiei mediului, sensibilizare în favoarea protecţiei mediului înconjurător;
 • Derularea de programe şi proiecte de asistenţă socială şi de caritate;
 • Gestionarea, fără a obţine profit, în forma autonomă şi democratică, a unor lăcaşuri de rugăciune, de adoraţie şi închinare, de evanghelizare şi găzduire;
 • Realizarea şi distribuţia de materiale informative, manuale, broşuri, cărţi şi reviste, precum şi orice alt tip de publicaţii în format tipărit şi în format electronic;
 • Orice alte activităţi conforme cu scopul Asociaţiei şi cu legislaţia în vigoare.

Acestor obiective prevăzute în Statutul Asociaţiei (cf. art. 5.2) se adaugă şi cele prevăzute în art. 5.3 introduse printr-o modificare a Statutului Asociaţiei (cf. Decizia judecătorească nr. 6883/303/05.04.2011):

 • Înfiinţarea unei edituri proprii şi derularea de activităţi de editare (Cod CAEN – 581: Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare);
 • Organizarea de activităţi de învăţământ (Cod CAEN – 854: Învăţământ superior; Cod CAEN – 855: Alte forme de învăţământ şi Activităţi de servicii suport pentru învăţământ: Cod CAEN – 856);
 • Desfăşurarea de activităţi de cercetare (Cod CAEN – 722: Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste);
 • Desfăşurarea de activităţi de asistenţă socială (Cod CAEN – 889: Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare).

MEMBRII ASOCIAŢIEI

Asociaţia „Comunitatea Magnificat” are următoarele categorii de membri:

 1. Membrii fondatori;
 2. Membrii activi;
 3. Membrii de onoare.

În prezent Asociaţia are 3 membrii fondatori, 66 membrii activi şi niciun membru de onoare.

ORGANELE DE CONDUCERE 

Asociaţia „Comunitatea Magnificat” este condusă de către:

 • Consiliul de Administraţie;
 • Adunarea Generală a Asociaţiei (organul suprem).