cere rugăciune

Studiu biblic

Pentru toţi cei care participă la întâlnirea de rugăciune săptămânală în fiecare miercuri, după rugăciunea comunitară carismatică, se reflectează în mod comunitar asupra Cuvântului lui Dumnezeu, comentându-se, verset cu verset, una dintre Sfintele Evanghelii. Metoda folosită este cea expoziţională sau inductivă. Această metodă nu urmăreşte altceva decât să scoată în evidenţă ceea ce textul spune şi nu-i impune textului ce să spună, lăsându-l să se exprime singur. În comentariul care se face se ţine cont de aspectele exegetice care se prezintă în text, dar fără a intra în detalii lingvistice care ar putea îngreuna ascultarea. Cuvântul lui Dumnezeu este explicat prin expunere (expoziţional), clarificând ceea ce este greu de înţeles într-un pasaj, expunând sensurile mai puţin evidente, precum şi aplicaţiile ce le conţine prin actualizarea Cuvântului. În felul acesta, se încearcă o anulare a distanţei care se află între cunoaşterea persoanei şi viaţa ei concretă.

Obiectivul studiului biblic este acela ca mesajul actualizat să-i conducă pe cei prezenţi la un act de credinţă, astfel încât Cuvântul să nu fie doar „semănat”, ci să şi „încolţească” în inimile celor care se deschid să-l primească. Fundalul de prezentare este cel kerigmatic şi carismatic, adică o vestire a mântuirii, în puterea Duhului Sfânt.

Deocamdată, această practică, începută în ziua  de 19 ianuarie 2005, se desfăşoară numai în Fraternitatea „Misericordia” din Bucureşti, care reflectează actualmente cuvintelor primite la întâlnirea de rugăciune din seara respectivă.