cere rugăciune

Întâlnirea Naţională a Comunităţii Magnificat

Întâlnirea Națională este un momente de comuniune pe care toate Fraternitățile și Grupurile de rugăciune ale Comunității Magnificat din România le trăiesc o dată pe an cu ocazia Solemnității Rusaliilor. Fiind vorba de un moment de comuniune, la acest weekend participă doar frații și surorile care fac un drum în Comunitate.

Întâlnirile Naționale sunt momente speciale de ascultare a Duhului Sfânt, trăite într-o unitate și comuniune spirituală şi cu toate Grupurile şi Comunităţile din Reînnoirea Carismatică Catolică din întreaga lume. Pentru Comunitatea Magnificat din România este evenimentul pentru care ne adunăm din toată țara pentru a trăi împreună Veghea de Rusalii în adorație, dar și momente de rugăciune de laudă carismatică, momente de învățătură și de comuniune fraternă. De asemenea, Întâlnirea Națională este și momentul în care păstorii noștri, episcopii locului, vin să întâlnească Comunitatea, prezidând Sf. Liturghie din Ajunul Rusaliilor și oferindu-ne cuvântul lor de învățătură.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Întâlnirile de Rusalii Data Locul Tema întâlnirii
1. Întâlnirea de Rusalii 30 mai 2004 Bacău
2. Întâlnire şi veghe de Rusalii 14-15 mai 2005 Pârâul Rece (BV)
3. Întâlnire şi veghe de Rusalii 2-4 iunie 2006 Luncani (BC)
4. Întâlnire şi veghe de Rusalii 27 mai 2007 Snagov
5. Întâlnire şi veghe de Rusalii 10-11 mai 2008 Pârâul Rece (BV)
6. Prima Întâlnire Naţională 30-31 mai 2009 Snagov „Suntem un singur trup în Cristos şi mădulare unii altora” (Rom 12,5)
7. A II-a Întâlnire Naţională 15-16 mai 2010 Snagov „Ierusalimul ceresc – Cetatea sfântă” (Ap 21,9-14)
8. A III-a Întâlnire Naţională 11-12 iunie 2011 Snagov „Să ne adunăm în cortul Domnului!” (cf. Ps 15,1)
9. A IV-a Întâlnire Naţională 26-27 mai 2012 Snagov „Să zidim templul Domnului” (Ef 2,22)
10. A V-a Întâlnire Naţională 18-19 mai 2013 Snagov „Lărgește și întărește cortul tău” (cf. Is 54,2)
11. A VI-a Întâlnire Naţională 7-8 iunie 2014 Snagov „Casa pe care o construiesc va fi mare și frumoasă” (cf. 2Cr 2,8)
12. A VII-a Întâlnire Naţională 23-24 mai 2015 Snagov „Nu vă temeți, întăriți-vă mâinile” (Zah 8,13)
13. A VIII-a Întâlnire Naţională 14-15 mai 2016 Snagov „Fiecare să aibă grijă cum construiește!” (1Cor 3,10b)
14. A IX-a Întâlnire Naţională 27-28 mai 2017 Snagov „Să construim pe o temelie stabilă” (Lc 6,48)
15. A X-a Întâlnire Naţională 19-20 mai 2018 Snagov „Pentru că lucruri mari a făcut Domnul” (Ps 92,5)
16. A XI-a Întâlnire Naţională 8-9 iunie 2019 Snagov „Să-i redăm Domnului puterea” (Os 14,2)
17. A XII-a Întâlnire Naţională 12-13 decembrie 2020 Snagov  
18. A XIII-a Întâlnire Naţională 22-23 mai 2021 Snagov „Dacă nu aș avea iubire nu mi-ar folosi la nimic” (1Cor 13,3)