cere rugăciune

Ministerul de eliberare

Când Isus în Evanghelii vorbeşte despre puterea Satanei asupra oamenilor, El foloseşte verbul: „a lega” (Mt13,16: „această fiică a lui Abraham, care era legată de Satana…”), indicând astfel lipsa de libertate a omului din cauza Celui Rău. Înainte de a se înălţa la cer, Isus enumeră printre semnele care-i vor însoţi pe cei care cred şi pe acesta: „În numele meu vor alunga diavoli” (Mc 16,17). În sfârşit, când Isus îi apare Sf. Paul pe drumul Damascului, printre altele îi spune: „Te trimit ca să le deschizi păgânilor ochii, să-i întorci de la întuneric la lumină şi de sub puterea Satanei la Dumnezeu” (Fap 26,17-18). Dacă Sf. Paul este trimis să-i scoată pe păgâni de sub puterea Satanei, înseamnă că Satana îşi exercită o putere. Isus Cristos l-a învins pe Satana prin moartea sa pe cruce; Satana este deja învins, dar încă nu este legat. Asta ce înseamnă? Este învins, dar este încă liber să acţioneze. Şi acţionează. Noi nu putem să neglijăm şi să nu avem în vedere lucrul acesta.

De aceea, în întreaga Reînnoire Carismatică Catolică s-a conştientizat necesitatea de a-i ajuta pe oameni în domeniul acesta al eliberării de sub influenţa Celui Rău.

Ministerul de eliberare present în Comunitatea Magnificat ca slujire specială a fraţilor nu constă în eliberarea de Cel Rău, ci în eliberarea de sub influenţa Celui Rău. Cele două lucruri sunt diferite, pentru că în timp ce acţiunea prin intervenţie directă de eliberare sau exorcismul este făcut numai de către exorcişti cu mandat din partea Episcopului, rugăciunea de eliberare şi eliberarea de sub influenţa Celui Rău, poate fi făcută de toate acele persoane care au primit de la Dumnezeu o carismă de eliberare, carismă ce le este recunoscută de către Responsabilii lor direcţi, adică Responsabilii Comunităţii.

În viaţa unui om credincios pot fi zone care rămân în continuarea sub influenţa diavolului, adică teritorii pe care acesta le controlează şi de unde îşi continuă strategia de influenţare a libertăţii spirituale a persoanei. Sf. Paul,denumeşte aceste întărituri ale duşmanului „fortăreţe”, atunci când afirmă că „armele luptei noastre nu sunt trupeşti, ci sunt puternice înaintea lui Dumnezeu pentru a distruge fortăreţele” (2Cor 10,4).

Tocmai aceste „fortăreţe” sunt obiectivul slujirii de eliberare. Diavolul nu are dreptul de a ţine sub control niciun teritoriu din viaţa creştinului pentru că obiectivul lui Isus este eliberarea totală a omului de sub stăpânirea Satanei. Aceste „fortăreţe” care-i dau putere în continuare Celui Rău în viaţa noastră, s-au produs în trecutul nostru atunci când am intrat pe teritorii controlate de Cel Rău prin diferite practice de divinaţie, superstiţie, magie, vrăjitorie, spiritism şi tot felul de practici oculte. Cu cât o persoană a fost mai implicată în ocultism, cu atât este mai „legată”. Iar aceste legături se numesc „legături idolatrice” care continuă să perturbe şi să frâneze progresul spiritual al persoanei, chiar dacă persoana a renunţat demult la astfel de practici.

În Comunitatea Magnificat din România Ministerul de eliberare este activ încă de la începuturi. El constă în a descoperi – în urma unui drum de discernământ – care sunt aceste „legături” care condiţionează viaţa persoanei, apoi a le pune înaintea Domnului printr-o rugăciune specială pentru ca ele să fie rupte şi neutralizate de-a lungul unui proces de eliberare bazat pe practicarea Sacramentului Spovezii şi al Euharistiei.

În Comunitatea Magnificat această slujire de eliberare constă într-un curs de tip experienţial şi nu este exercitată decât pentru persoanele care parcurg un drum formativ comunitar – de regulă Discipolatul –, cu condiţia ca persoana să renunţe definitiv la anumite idolatrii în care credea sau pe care le practica şi să se deprindă la o viaţă constantă de rugăciune şi de practicare a Sacramentelor.

Până în present Ministerul de eliberare a organizat de 15 ori Cursul de eliberare, în toate realităţile comunitare pe care Comunitatea Magnificat le are în ţară, dar şi în străinătate.

Nr. crt. Data Fraternitatea/Grupul de rugăciune
1. noiembrie 2004 Grupul „Misericordia” din Bucureşti
2. 25 februarie 2005 Grupul „Misericordia” din Bucureşti
3. 1 iulie 2005 Grupul „Shalom” din Bacău
4. 4 martie 2006 Grupul „Shalom” din Bacău
5. 23 martie 2006 Grupul „Misericordia” din Bucureşti
6. 4 mai 2007 Grupul „Misericordia” din Bucureşti
7. 24 mai 2009 Grupul de rugăciune din Rm. Vâlcea
8. 24 ianuarie 2010 Fraternitatea „Misericordia” din Bucureşti
9. 17 aprilie 2010 Fraternitatea în formare „Shalom” din Bacău
10. 22 august 2010 Grupul de rugăciune din Rm. Vâlcea
11. 5 iunie 2011 Grupul de rugăciune din Popeşti-Leordeni
12. 27 august 2011 Fraternitatea „San Barnaba” din Perugia (Italia)
13. 19 februarie 2012 Fraternitatea „Misericordia” din Bucureşti
Grupul de rugăciune din Rm. Vâlcea
14. 2 februarie 2013 Grupul de rugăciune din Alba Iulia
15. 4 mai 2013 Fraternitatea „Shalom” din Bacău