cere rugăciune

Din viața fraternităților, nr. 5

Dragi frați și surori, 

Să îi aducem împreună laudă și mulțumire lui Dumnezeu pentru toate cele scrise aici, dar mai ales pentru cele trăite. 

De la cele mai mici și nevăzute, până la cele mai mărețe și de nepătruns lucrări, Domnului i se cuvine toată slava, gloria și cinstea în veci vecilor, Amin!

Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun: veşnică este îndurarea lui!

Să spună acum Israel că este bun: veşnică este îndurarea lui!  (Ps 118,1-2)

Știri generale

Întâlnirea Internațională a Comunității Magnificat
În weekendul 29 aprilie – 1 mai, un grup de 26 de frați și surori din fraternitățile din România a participat la cea de-a XXI-a Întâlnire Internațională a Comunității Magnificat, care a avut loc la Chianciano Terme, în Italia. 

Îi mulțumim Domnului pentru grija și atenția lui față de fiecare dintre noi, pe toată durata călătoriei, și pentru experiența cu adevărat minunată pe care am trăit-o la această întâlnire.

Știri din fraternități

Fraternitatea din Alba Iulia

Rugăciunea de laudă – Cluj Napoca
Vineri, 21 aprilie, în Catedrala Sfinților Martiri ai Secolului XX din Cluj Napoca au răsunat din nou rugăciuni și cântece de laudă. 

Domnul a pregătit o atmosferă de intimitate, comuniune, deschidere și unitate între cei prezenți la rugăciune. Toți participanții au fost atrași de lucrarea tainică a Spiritului Sfânt, lăudându-l și binecuvântându-l pe Domnul indiferent de locul din care provenea fiecare, Spiritul Sfânt fiind cel care ne-a unit pe toți într-o singură inimă și un singur suflet.

Fraternitatea Betleem din Popești Leordeni

„Sufletul meu este trist până la moarte; rămâneți aici și vegheați cu mine!“ (Mt 26,38)
În miercurea din Săptămâna Patimilor, întreaga fraternitate s-a reunit în fața Preasfântului Sacrament pentru pregătirea Sărbătorii Paștelui.

Seara a început cu un moment de rugăciune de laudă orientată spre sacrificiul pe care Isus l-a făcut pentru fiecare dintre noi. Fiecare a fost invitat să îl aleagă pe Isus ca Domn și să ne predăm lui întreaga viață. Frații au răspuns prin oferirea vieții și cu încrederea în regalitatea lui Isus.
Domnul a dorit să ne vindece fizic și spiritual, printr-o dinamică în care frații s-au rugat unii pentru alții. Seara s-a încheiat cu recunoștință pentru momentele pe care le-am petrecut cu Domnul și cu frații.

Adorație animată în Joia Sfântă
Fraternitatea a fost invitată de părintele paroh să anime o oră de adorație în Joia Sfântă. Am răspuns cu entuziasm și cu dorința de a fi prezenți împreună cu întreaga comunitate parohială. Domnul ne-a orientat spre El, spre a lăsa în aceste zile cele lumești și a ne pregăti sufletele. Mulțumim Domnului pentru momentele de har pe care le-am trăit în aceste zile!

„Pentru libertate ne-a eliberat Cristos” (Gal 5,1a)
Duminică, 7 mai, a fost organizat „Cursul de eliberare” pentru discipolii fraternității.

Prin învățăturile și explicațiile oferite, frații au primit lumină cu privire la modurile evidente sau subtile în care se poate strecura Cel Rău în inimile lor. Au aflat că Satana există și că obiectivul lui este să-l distrugă pe om. Au aflat despre multiplele forme de idolatrie, despre legăturile care se creează și duc la înlănțuire, dar și că lucrarea de eliberare este opera lui Dumnezeu.
Îi însoțim pe frați prin mijlocire, pentru ca, prin această lucrare de eliberare, să îi poată aduce mai ușor lui Dumnezeu laudă și preamărire prin viața lor!

Fraternitatea Misericordia din București

Koinonia
Sâmbătă 1 aprilie, aliații, novicii și amicii fraternității s-au întâlnit la Mănăstirea Sfânta Familie din București pentru întâlnirea de Koinonia a etapei. Am început ziua în adorație, mijlocind pentru intențiile propuse de responsabilii fraternității. 

După prânz, ne-a fost propusă lectura unui pasaj dintr-un document ICCRS, în curs de publicare la Editura Ruah, despre importanța botezului în Duhul Sfânt în Biserică și despre cum putem să ne implicăm în parohiile noastre în pregătirea pentru primirea Sacramentului Mirului. 

Au urmat apoi mărturii edificatoare ale aliaților și novicilor, iar ziua s-a încheiat tot în prezența Domnului, prin celebrarea Sfintei Liturghii. 

Cursul de laudă carismatică
Sâmbătă, 18 martie, la Mănăstirea Sfânta Familie din București, am organizat „Cursul de laudă carismatică” pentru discipolii din fraternitate. S-au alăturat novicii și câțiva aliați.

Cursul a început cu o invocare a Duhului Sfânt, care ne-a ajutat să ne pregătim inimile și să ne deschidem spre momentele care ne-au fost propuse. A fost o experiență profundă și transformatoare, care a schimbat mințile și inimile discipolilor cu privire la modul de a înțelege și de a trăi rugăciunea de laudă carismatică.

Cursul Filip la Brăila
În weekendul 22-23 aprilie 2023, la casa „Samariteanul Milostiv” a parohiei din Brăila, a fost organizat un Curs Filip de o echipă din fraternitățile Misericordia din București și Shalom din Bacău.

În zilele care au urmat, mai mulți participanți atinși profund de această experiență au cerut părintelui paroh permisiunea de a iniția un grup de rugăciune de laudă carismatică în parohia din Brăila. Constituirea grupului a fost anunțată la liturghiile parohiei și acesta se întâlnește în fiecare marți de la ora 19.00 în biserica parohială, întâlniri la care participă și frați din fraternitatea Misericordia din București.

Fraternitatea din Râmnicu Vâlcea

Koinonia
Duminică, 2 aprilie, novicii și aliații fraternității am petrecut câteva ore împreună pentru întâlnirea de Koinonia a etapei.

Am început cu un moment de rugăciune, după care Domnul ne-a luat deoparte și ne-a provocat să redevenim copii, recitând din memorie poeziile și cântecele pe care le spuneam în trecut la serbări. Am avut însă un juriu, cunoscător și exigent, care ne-a răsplătit la final cu premii dulci.

Ne-am susținut reciproc cu aplauze și pentru câtva timp ne-am simțit școlari. După momentul artistic a urmat o agapă frățească.

Adorație comunitară
În Joia Sfântă, fraternitatea noastră a fost invitată să anime Adorația Euharistică în Parohia Sfântul Anton de Padova. Am răspuns cu bucurie și cu recunoștință, pentru că și responsabilii fraternității au primit același îndemn, de a petrece un timp împreună cu Isus, pe Calea Crucii. 

Au fost câteva ore intense, trăite în profunzimea inimii cu acea căință că toți suntem păcătoși și îi producem în continuare răni iubitului nostru Răscumpărător, însă cu speranța că Milostivirea lui ne va salva de la moartea meritată.

Duhul Sfânt ne-a condus către un moment de mijlocire puternică pentru cei ce sunt în afara Bisericii, pentru cei ce ne conduc, pentru familii și pentru cei care au impact asupra vieții oamenilor.

A fost un timp binecuvântat, care ne-a pregătit pentru Învierea la care suntem chemați.

Rugăciune de laudă la Sibiu
În fiecare marți, de la ora 19.30, în Biserica Sfânta Treime din Sibiu, situată în Piața Mare, ne întâlnim în numele Domnului pentru o rugăciune de laudă. Îi suntem recunoscători Domnului pentru fidelitatea și statornicia Sa cu care constituie aici un trup de frați în Cristos, care să îl preamărească.

Fraternitatea Shalom din Bacău

Koinonia
Sâmbătă, 1 aprilie, aliații, împreună cu frații care urmează Școala de comunitate, ne-am adunat pentru a petrece o zi cu Domnul. 

Am avut bucuria de a-l avea în mijlocul nostru pe părintele Victor Emilian Dumitrescu,  care ne-a ținut o învățătură profundă, ale cărei ecouri răsună și azi în inimile noastre, plecând de la  cuvântul lui Isus adresat odinioară ucenicilor: Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie! (Mt 16,24; Mc 8,34;).

A fost o zi plină de roade spirituale, în care l-am lăudat pe Domnul, l-am ascultat, l-am însoțit la jertfa Sfintei Liturghii și l-am adorat în Preasfântul Sacrament.

Adorație comunitară
La invitația părintelui paroh, fraternitatea  noastră a avut bucuria de a putea sta alături de  Isus timp de o oră, în Joia Sfântă. 

Cu inima plină de uimire în fața iubirii necondiționate a Domnului, care a mers până la jertfa supremă, dar și cu speranța învierii lui, fiecare s-a destăinuit cu inimă sinceră în fața lui Isus, prin rugăciuni de laudă, de cerere și  de mulțumire.

Fii omul din spărtură pentru visul Domnului!

Intenții de rugăciune:

  • 20-21 mai – Cursul Filip, Alba Iulia
  • 27-28 mai – Întâlnirea Națională a Comunității Magnificat din România
  • 16-18 iunie – Cursul Beniamin (pentru copii)

Ministerul Național pentru Media, Comunitatea Magnificat

CITESTE IN CONTINUARE

Convertiţi-vă şi credeţi în evanghelie - A doua predică de Postul Mare 2021 a card. Raniero Cantalamessa

Dragi frați și surori,  Să îi aducem împreună laudă și mulțumire lui Dumnezeu pentru toate cele scrise aici, dar mai ales pentru cele trăite.  De la cele mai mici și nevăzute, până la cele mai mărețe și de nepătruns lucrări, Domnului i se cuvine toată slava, gloria și cinstea în veci vecilor, Amin! Lăudaţi-l pe […]

Citeste mai mult